ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA KARŞI “SABIR”

Hz. Âişeden rivayet edildiğine göre o, Resûlullah’a veba hastalığını sormuş, Allah Resûlü de ona şöyle cevap vermiştir: ” Veba, Allah Teâlâ’nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptır. Allah, onu, Müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip, ecrini umarak ve başına Allahın yazdığından, başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse, şehit sevabına ulaşır.  (Buhârî, Tıb 31; Ayrıca bk. Buhârî, Enbiyâ 54; Kader 15; Müslim, Selâm 92-95)

Hadiste müslümanların bu hastalığa yakalanmayacaklarına değil, bu hastalığın onlar için rahmet vesilesi kılındığına, bu rahmetin de şartlarına uyanlar için şehid sevabı şeklinde tecelli edeceğine işâret edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir