TOPLUMSAL DEĞİŞİM YASASI

TOPLUMSAL DEĞİŞİM YASASI

Allah’ın (c.c.) kainatta yürürlükte olan ve Sünnetullah olarak ifade ettiğimiz kevni ve toplumsal yasaları vardır. Rabbimiz Rad/11 de şöyle buyurmaktadır; “Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez…” Bu ayeti kerimede Sünetullah’ın toplumsal yönüne vurgu yapılarak biz insanlığa şöyle hitap edilmektedir; birey, aile, toplum ve ümmet, kısacası hayat sürekli bir değişim hali içerisinde devam etmektedir.

Biz Müslümanlar da bu değişimden azade değiliz, dolayısıyla vakıayı/realiteyi vahyin süzgeciyle okuyup hayata aktarmakla, İslami eğitim ve davet çalışmasını, bir başka ifadeyle toplumsal değişim serüvenini Rabbimiz’in rızasına muvafık olarak şekillendirmekle mükellefiz.

Vakıanın İslami değişimi mümin fertlerden başlar; birey, aile, ümmet ve nihayetinde küresel ölçekte bütüncül bir değişimi ifade etmektedir. Toplumsal değişimin birinci evresi; vahyin tedrisatıyla müminin şahsiyetine İslami kimliğin ilmek ilmek işlenmesidir. Vahyin hayata yönelik bir okumayla içselleştirilmesi ve bu süreçte karşımıza çıkan en mühim hususlardan biri de nebevi metot örnekliğidir.

Hikmetli bir sözde dile getirildiği üzere “Kim kendi nefsini bilirse Rabbini bilmiş olur.”1 Kişinin kendisini bilmemesi aynı zamanda Rabbini tanımamasına yol açar. İslami cihetten değerlendirdiğimizde kişinin sahip olduğu İslami vasıfların farkında olması bütün Müslümanlar için elzemdir / dini bir vecibedir.

Rabbimiz bu hususta yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Bu Kur’an insanlara her bakımdan doğru yolları gösterecek delillerden ibarettir. Kesin olarak inanacak bir toplum için de o, bir doğru yol rehberi ve büyük bir rahmet kaynağıdır.”2

Özü itibariyle Allah’ın insanlığa lütfu mahiyetinde olan bu din, tüm insanlık için bir saadet vesilesidir. İnsanlara akıllarını fıtratları gereğince kullanmayı, imana, ibadete, güzel ahlaka yönelmeyi ve İslam dairesinde yaşamayı öğütler. Bu vesilelerle kişinin dünya ve ahiret mutluluğunu kazanması hedefler.

Vahyin süzgecinden geçerek toplumun temel taşını oluşturan bir diğer unsur ise ailedir. Aile kurumu Müslüman toplumların temel taşını oluşturmaktadır. İslam toplumundaki her bir fert ne kadar sırat-ı müstakim üzere bir aile yapısı oluşturabilirse gelecek nesillerimizin dünya ve ahiret saadetini aynı ölçüde teminat altına almış oluruz.

Müslüman aile yapısını idrak edebilmek demek; Ashab misali Bedir’de, Uhud’da, Hendek’te küfür ve cehalete karşı göğüs gerebilmektir. Bu hususta Rabbimiz Kur’an’ı Kerimde şöyle buyurmaktadır: Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. 3

Ayeti Kerime’den anlaşıldığı üzere aile müminlerin huzur ve sükunet bulacağı bir yuvadır. Aile yuvasının sıcaklığı ve terbiyesini hisseden nesiller bunu bulunduğu her ortama taşıyacaktır. Allah’ın kitabı ve Resulünün tatbikinde bu duruma açıkça şahit olmaktayız.

Yüce dinimiz İslam’dan anlıyoruz ki vahyin ışığında Müslüman toplumun inşası, ıslahı ve geleceknesillerin ahlaki oluşumu, İslami bir aile yapısından geçmektedir. Toplumsal değişim sürecinin üçüncü evresi olarak aynı değerlere iman etmiş ve vahyin tedrisatıyla şahsiyeti şekillenmiş müminlerde “organik” bir ortaklığı ifade eden öncü ve genel cemaatin adıdır; ümmet.

Müminler vahyin bütününe muhataptır ve Nebevi metot çerçevesinde ümmet kavramına baktığımızda şu ayeti kerimeyle karşılaşmaktayız: “Müminler ancak kardeştirler.”4

Mümin bir şahsiyet kendinden sorumlu olduğu gibi iman etmiş mümin kardeşinden de sorumludur. Bu şuurun mümin fertlerde var olması ümmet olma sürecinin ilk basamağıdır. Kur’ani bir ümmet oluşturmak için fert ve aile anlayışlarımızı Kur’an’ın yani vahyin süzgecinden geçirmeli ve bu cihette bir yaşam biçimini benimsemeliyiz.

Ümmet olmanın bir diğer önemli alamet-i farikası da; toplumun sosyal/coğrafi sınıfları arasında ayrıcalık ve bölünmüşlük gibi İslam’ın ruhuna aykırı vasıflardan arınmış olabilmektir. Renkler, diller ve ırklar ümmet mensubu olma yönünden bir farklılık sebebi sayılmamaktadır ve iman kardeşliğimize mani değildir. Hangi hususta olursa olsun herkes Allah’ın kulu ve ümmetin ayrılmaz bir parçasıdır.

İslam bu hususiyetle hizipçilik, kabilecilik gibi sosyal gruplaşmalara değil daha şamil ve bütüncül bir düşünce yapısına sahiptir ve bu minval üzere bir sosyal yapının inşasını ve ıslahını hedeflemektedir.

Hasılı kelam; iki dünya saadetini temin amacıyla İslam’ın ön gördüğü değişim hareketi mümin şahsiyetle başlayıp İslami aile yapısıyla devam edip öncü bir Müslüman neslin inşasını hedefler…

Selam ve dua ile…

18 Cemazi-el Evvel 1442

1;Bu Söz Yahya b. Muaz Er-Razi'ye nisbet ediliyor.
2;Casiye Suresi /20
3;Rum Suresi /21
4;Hucurat Suresi /10

Bir önceki yazımız olan TESLİMİYET başlıklı makalemizde Abdulhakim Murad, Dr. Timothy Winter ve fatıma hakkında bilgiler verilmektedir.

Yasin Ceylan

17 Ağustos 1999 tarihinde Van'da doğdum. İlk öğrenimimi Van merkezde Fatih Sultan Mehmet ilk öğretimine tamamladım. 2017 yılında Orta öğrenimimi Van merkez Anadolu İmam-Hatip lisesinde Rabbimizin inayetiyle tamamladık. Aynı senenin Eylül ayında Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi katıldım. Üniversiteyi okurken özel olarak da İstanbulda dersler aldım. İnşallah bu yıl 2. sınıf olacağız. Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdırsın, ayaklarımızı dinin üzere sabit kılsın ve bizleri yolunda her daim hizmetkar eylesin.

55 thoughts to “TOPLUMSAL DEĞİŞİM YASASI”

 1. Çok güzel hazırlamışsın kardeşim.İnşallah her şey dilediğin gibi olur.

 2. rabbim senin gibi güzel gençlerden razı olsun. Bu yolda nice hizmetler vermen dileğiyle .

 3. Güzel bir değerlendirme olmuş. Zihninize, yüreğinize ve elinize sağlık. Rabbim sa’yinizi meşkûr eylesin inşallah.

 4. Emeğinize sağlık🌺
  İslam toplumunda değişim bireyde başlar. Birey değişirse aile,aile değişirse toplum değişir..

 5. Maşallah kardeşim,Rabbimiz istifademizi ziyadeleştirsin yazında belirttiğin öncü müslüman nesli görmeyi,yaşamayı,yetiştirmeyi nasip eylesin.

 6. Allah razı olsun kardeşim cenâb-ı hak ilmini ilmimizi arttırsın inşallah

  1. Emeğinize sağlık 🌺
   Değişim bireyde başlar,birey değişirse aile,aile değişirse de toplum değişir..

 7. Allah azze ve Celle razı olsun faydalı bir yazı olmuş, kısa ama öz ve özünde müslümanların tekrar dünyanın efendileri olması için izlemesi gereken ve bir o kadar azim isteyen ana maddeler zikredilmiş. Rabbim idrak etmeyi amel etmeyi bizlere nasip etsin. Aminnn…..

 8. faydalı ve oldukça etkili bir yazı, tebrik ediyor ve başarılarınız devamını diliyorum 🙂

 9. faydalı ve oldukça etkili bir yazı, tebrik ediyor ve başarılarınız devamını diliyorum 🙂

 10. Günümüzde unutulmaması gereken aile kavramı çok güzel anlatmışsınız Rabbim daim eylesin böyle güzel yazıları

 11. Okunmaya değer ve veiz alınacak bir yazı olmuş. Verdiği örneklerle İslamı tarif niteliğindedir. Selam ve dua ile işallah

 12. Güzel bir yazı olmuş.Eline diline sağlık..Rabbim devamını getirsin inşallah…

 13. Kişinin kendisini bilmesi aynı zamanda RABBİNİ tanımasına yol açar. Sözünün Her şeyin apaçık olduğunun ifadesidir.👌👍

 14. Yüreğinize, düşüncenize,kalenimize sağlık
  Kısa ama mâna dolu bu yazı için..

 15. Güzel ve açıklayıcı bir yazı devamının ve başarının devamını dilerim🤗

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir